De warmtepompDe werking van een warmtepomp


De werking van een warmtepomp is in wezen hetzelfde als dat van een koelkast. In de koelkast zit de verdamper welke de warmte ontrekt aan de producten.
Het door de producten opgewarmde koudemiddel wordt door middel van een compressor samengeperst, waardoor het aan de condensor aan de achterzijde weer
zijn warmte afstaat aan de omgeving. Een warmtepomp ontrekt warmte uit het milieu (lucht, water of bodem) en geeft deze warmte met hulpenergie van een
compressor af aan uw verwarmingssysteem en/of warmtapwater.

Een belangrijk verschil met een koelkast, is dat een systeem met een warmtepomp geen kant en klaar produkt is. Zo moet bijvoorbeeld de bodemwisselaat goed
afgestemd zijn op de capaciteit van de warmtepomp en de warmtebehoefte in de woning.
Ook moet het verwarmingssysteem in de woning geschikt zijn voor een warmtepomp, zoals laag temperatuur verwarming in de vorm van vloerverwarming.
Wanneer alles goed op elkaar is afgestemd, kan een optimaal rendement met zeer lage energielasten worden verwacht.


Bestaande woningen en nieuwbouw

Omdat nieuwbouw woningen goed geïsoleerd zijn en vaak ook nog voorzien zijn van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, is de energiebehoefte beperkt. 
Deze woningen lenen zich dan ook ideaal voor de toepassing van laag temperatuurverwarming in combinatie met een warmtepomp. 
Ook voor bestaande woningen kan warmtepomp een interessante oplossing zijn. Vanzelfsprekend is de eerste stap om energiebehoefte te beperken door goede
isolatie en bijvoorbeeld dubbele beglazing aan te brengen. Ook moet de verwarmingsinstallatie geschikt zijn voor laagtemperatuur verwarming (45oC en lager) om 
de warmtepomp met een optimaal rendement het huis te kunnen laten verwarmen.


De voor- en nadelen van een warmtepomp

Voordelen:

  • Een warmtepomp heeft lage onderhoudskosten en een lange levensduur van 15 tot 20 jaar.  
  • De CO2 emissie bij het verwarmen van een woning kan met 50% verlaagd worden.
  • Bij gebruik van warmte uit grond of water, kan in de zomer tegen minimale kosten worden gekoeld.
  • Geen gasaansluiting nodig.
Nadelen:
  • Een warmtepompinstallatie neemt doorgaans meer ruimte in beslag dan een CV-ketel.
  • Het warmteafgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming) moet geschikt zijn voor verwarming op lage temperatuur.
  • De aanschafkosten van een warmtepomp en bron zijn aanzienlijk hoger als een traditionele installatie.
  • Bij de opstelling van een warmtepomp lucht/water moet er rekening worden gehouden met het geluid van de buitenunit (ventilator).