Volume buffervat

Wanneer je 100% van het benodigde verwarmingsvermogen laat leveren door je warmtepomp, is het belangrijk om te zorgen dat je systeem voldoende
waterinhoud heeft om de warmtepomp minimaal 20 minuten te laten draaien. De reden hiervoor is dat de bedrijfstijd doorgaans 20 minuten is, en de
warmtepomp gedurende deze tijd wel voldoende warmte moet kunnen afgeven om een hoge druk storing te voorkomen. Wanneer we alle vertrekken
bijvoorbeeld naregelen op ruimtetemperatuur (zoneregelingen), kan het gebeuren dat de openstaande groepen niet voldoende waterinhoud hebben.
Om die reden is het raadzaam om een buffervat toe te passen om deze minimale waterinhoud te garanderen.

Een simpel voorbeeld:
Groep vloerverwarming 16x2 met een lengte van 75m
Inwendige diameter van de buis is dan 12mm
12mm = 0,12dm
75m = 750 dm
De waterinhoud voor deze groep vloerverwarming is dan:
l ∙
π ∙ r2 = 750 ∙ π ∙ 0,06 = 85,4 dm3 = 8,5 l

Stel dat we een warmtepomp hebben van 10 kW welke we gedurende 20 minuten met een
Δ
T van 10K willen laten
draaien, dan berekenen we de benodigde waterinhoud als volgt.

             
Φ
afgifte
qv = --------------------- = .... [m3/s]
       
ρ ∙ c ∙ (θin - θ
uit)


In deze formule stelt voor:
qv Ontwerpvolumestroom [m3/s]
Φ
afgifte Afgifte vermogen afgegeven door een radiator of b.v. v1oerverwarming [W]
ρ
Soortelijke massa cv-water circa 981 [kg/m3]
c Soortelijke warmte cv-water circa 4190 [J/(kg.K)]
θ
in Ingaande cv-temperatuur bijv. bij een radiator of vloerverwarming [°C]
θ
uit Uitgaande cv-temperatuur bijv. bij een radiator of vloerverwarming [°C]

Gegevens:
20 min = 1200 s
10 kW = 10.000 W
θin – θ
uit = 10K

Dan volgt uit bovenstaande formule een volumestroom van 0,00024329 [m3/s]

We zullen dus een systeem moeten hebben met een minimum waterinhoud van:
1200 [s] ∙ 0,00024329 [m3/s] = 0,292 [m3] = 292 [liter]

Dat zou dus betekenen dat we minimaal (292/8,5)= 34 vloerverwarmingsgroepen open moeten hebben staan.
Omdat we dit niet altijd kunnen realiseren is het aan te raden om een buffervat toe te passen.
Let er wel op dat er het systeem voldoende warmteafgifte heeft aan de omgeving om ook de 10K afkoeling te
kunnen realiseren.