Kosten en baten
Voor veel mensen is het niet alleen belangrijk om te weten wat de kosten zijn van een warmtepompinstallatie, echter ook hoeveel euro's het
op de energiekosten bespaard. Een terugverdientijd is vaak lastig te bepalen en hangt sterk af van het gekozen principe/systeem.
Om toch wat meer inzicht te geven in de kosten van een warmtepomp installatie en de besparing op energiekosten, zijn hieronder wat
richtlijnen weergegeven. Let u op, deze kosten en besparingen zijn slechts indicatief.

Het verschil tussen besparen op energie en energiekosten

Warmtepompen worden vaak in één zin genoemd met "gratis energie uit de aarde" en "forse energiebesparing". 
Dat is natuurlijk een prachtige waarheid, waarbij wel onderscheid moet worden gemaakt tussen besparen op energie
en de energiekosten.
Alhoewel de warmtepomp een goede bijdrage leverd op het gebied van energiebesparing, betekent dit niet direct dat u
hiermee een forse geldbesparing mee realiseerd. Dit heeft alles te maken met de energieprijzen in Nederland.
De prijs per kWh elektra is in Nederland relatief hoog, terwijl gas daarentegen een gunstig tarief kent.
Als eigenaar van een warmtepomp moet u dus niet direct teleurgesteld zijn bij de eerste energienota, die u weinig besparing
heeft geleverd ondanks dat u "groen" bezig bent. De besparingen in de portomonnee zullen ongetwijffeld de komende jaren de kant van de
warmtepomp op komen. Een goede bericht is dat het koelen van de woning met behulp van aardwarmtesystemen inderdaad nagenoeg gratis is, wat
een stukje extra comfort betekent voor mensen die daar waarde aan hechten.
Het is dus aan de aanbieders van de warmtepompsystemen, installateurs, energiebedrijven en projectontwikkelaars belangrijk om open en eerlijk de
eindgebruiker te informeren over de voordelen van een warmtepompsysteem.


Voorbeeld tussenwoning nieuwbouw

In het onderstaande voorbeeld, wordt een gasgestookte HR-ketel vergeleken met een elektrische warmtepomp. Omdat bij het ontwerp van een
warmtepompinstallatie een jaarrendement van minimaal 350% wordt geadviseerd, is dit het uitgangspunt voor onderstaande berekening

 
Gegevens:
 
Type woning:                             Tussenwoning (bron: referentiewoning Senternovem)
Gebruikersoppervlak:                  125 m²
EPC:                                         0,74 volgens NPR 5129, versie 2.02
Type ventilatiesysteem:              Mechanische toe- en afvoer η 95%
Jaarlijks energieverbruik:            339 MJ/m² volgens NEN 5128
 
Type installatie:                         Combi warmtepomp met laag temperatuursverwarming ≤ 35 °C
                                                zoals vloerverwarming of LTV-convectoren.
Boiler 150 liter t.b.v warmtapwater
 
Jaarrendement warmtepomp:     ≥ 350% aanbevolen
 
Type bron:                                Grond-water (verticale bodemwarmtewisselaar)
                                                Water-water (Open bron / WKO systeem)
 
 
Berekening:
 
Totaal jaarbehoefte energie:      
339 MJ/m² * 125 m² = 42.375 MJ
 
Totale opgenomen elektrische energie door warmtepomp:
 = 3.363 kWh
 
Wanneer we dit vergelijken met een HR-ketel zal het verbruik ongeveer 1339 m3 gas bedragen
 
Omgerekend in energiekosten zou dit het volgende betekent:
 
HR-Ketel
Gasprijs 0,6427 [Euro/m3]
1339 m3 * 0,6427 cent =                        860,58 Euro per jaar
CO2 uitstoot                 =                        2383 kg CO2
 
Warmtepomp
Elektriciteitsprijs 0,2183 [Euro/kWh]
3363 kWh * 0,2183 cent =                      734,14 Euro per jaar
CO2 uitstoot                 =                        2085 kg CO2

In bovenstaand voorbeeld zien we dus een besparing op energiekosten van 126,44 Euro per jaar voor een normale ééngezinswoning. Dit staat natuurlijk met
de huidige energieprijzen niet in verhouding tot de investering in een warmtepompinstallatie. 
Wel zullen de ontwikkelingen op de energiemarkt zullen uiteindelijk in het voordeel staan van installaties die effecicient met primaire energie omgaan.
Dit betekent voor een eigenaar van een warmtepomp een groot voordeel in de toekomst. Ook zijn er ascpecten die direct voordeel bieden, zoals koeling,
behalen van EPC en besparen op een gasaansluiting.


Kosten en terugverdientijd

Zoals reeds eerder genoemd, zijn de kosten van de installatie sterk afwijkend. Om toch een beetje een beeld te geven over wat voor investeringen we praten, 
hebben we voor u een aantal systemen op een rij gezet. Ook hier zijn we weer uitgegaan van een bestaande ééngezinswoning gebouwd voor 1 januari 2008
in verband met subsidie. 

Aanschafkosten

Kostenposten Gasketel   Brine/water warmtepomp   Lucht/water warmtepomp  
Warmteopwekker 22 kW HR-combiketel € 950,00 6 kW Warmtepomp € 6.500,00 6 kW Warmtepomp € 6.500,00
Energiebron Niet van toepassing € 0,00 Bodemwarmtewisselaar € 4.000,00 Buitenunit € 1.700,00
Extra kosten Montage en toebehoren € 1.000,00 Montage en toebehoren € 2.400,00 Montage en toebehoren € 2.100,00
Subsidie Geen subsidie mogelijk € 0,00 Subsidie -€ 2.850,00 Subsidie Vervallen
    _______+    ________+    _______+ 
Totale kosten   € 1.950,00   € 10.050,00   € 10.300,00
 


Wanneer we dus alleen kijken naar de warmteopwekker, zien we dat er een behoorlijk verschil zit tussen de aanschafkosten van een warmtepompsysteem 
en een coventonele HR-ketel. Om te kijken wat voor voordelen dat brengt met betrekking tot de energiekosten, kunnen we uitgaan van een levensduur
van 15 jaar van de verschillende systemen. Uiteraard blijft het een laste inschatting wat de ontwikkelingen worden op de energiemarkt. Naar verwachting
zal de prijs per m3 gas gemiddeld sneller stijgen dan de prijs per kWh.


Energiekosten (na 15 jaar inclusief verwachte prijsstijging):


Gasketel € 27.070
Brine/water warmtepomp € 19.977
Lucht/water warmtepomp € 23.948 


Overige aspecten

Warmteafgifte systeem
In bovengenoemde berekeningen is geen rekening gehouden met de kosten voor de aanschaf of aanpassing van uw verwarmingssysteem
zoals radiatoren, convectoren en vloerverwarming.

Gasaansluiting
Wanneer u door de aanschaf van een warmtepomp ook geen gasaansluiting meer nodig heeft (ook niet om te koken), dan bespaart u ook 
nog eens op de vaste kosten van deze gasaansluiting.

Vervangingskosten
Ook moet u er rekening mee houden dat u na 15 jaar waarschijnlijk de warmtepomp nog niet hoeft te vervangen en de bron heeft een
verwachte levensduur van 30 tot 50 jaar. Bij vervanging zijn de kosten van een Brine/water warmtepomp dus vele malen lager dan 
bij de eerste aanschaf. 

Koeling
Een groot voordeel van een warmtepompsysteem is dat u uw woning hier ook mee kunt koelen. Bij een brine/water warmtepomp kan dit 
zelfs zonder dat u daar noemenswaardige extra energiekosten voor betaald.

Een logische conclusie
Economisch gezien is een brine/water warmtepomp de beste investering.
- Hoger rendement waardoor het energieverbruik lager is
- Kleine meerinvestering
- Koeling is nagenoeg gratis (zeer geringe energiekosten)
- Kortste terugverdientijd (mede dankzij subsidie)